Hem Tjänster Kompetens Referenser Kontakt

 

 

 

 

Mina tjänster som
Projektledare och Marknadsestradör

 

Som frilansande projektledare planerar, samordnar och leder jag olika projekt inom marknadsföring och kundkommunikation. Jag tar mig an uppdrag av både mindre och större karaktär. Beroende på dina behov kan jag gå in i olika faser av projektet.

 

Nyföretagare

Mindre företag utan marknadsavdelning

Medelstora företag som ska verkställa en handlingsplan

Den offentliga sektorn, vid tillfälliga uppdrag

 

Inom copywriting:

Texter för kampanjer/aktiviteter, säljbrev, foldrar, broschyrer, annonser samt redaktionella texter.

 

Inom kundkommunikation:

Projektplanering för; seminarier, möten, kundaktivitet, kampanjer, mässor, utställningar.

 

Inom marknadsföring:

Utföra marknadsplaner, verkställa handlingsplaner.

 

Som marknadsestradör/moderator:

Anordna event, jubileer, återförsäljarträffar, organisera nätverk.

 

Som erfaren marknadsestradör hjälper jag ditt företag att synas!

Det var den kände, svenske revyartisten Karl Gerhard som uppfann ordet ”estradör” om sig själv. Ett annorlunda ord som jag tycker om att använda i min funktion som marknadsförare och kommunikationsexpert.

 

Enligt Wikipedia definieras ordet estradör som: "En artist som står på en scen, ofta i mindre, intimare sammanhang. En estradör är en blandning av sångare och skådespelare som enkelt och intimt iscensätter en historia, en sångtext, en berättelse […]"

 

Som ”marknadsestradör” är det mitt mål att iscensätta handlingsplaner och events för din målgrupp. Min bakgrund inom teaterproduktion hjälper mig att se utanför ramarna och komma fram till ibland oväntade lösningar. Lösningar som syns och uppmärksammas. Jag hjälper dig med konkreta åtgärder och kan fungera som ett kreativt bollplank genom hela kommunikationsprocessen.